Ohjeet‎ > ‎

Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

 • Mikä on Tuovi Tuotevirtakirjanpito?
 • Ohjelman asennus ja päivitys
 • Siirtyminen kokeilusta maksulliseen versioon
 • Perustiedot
 • Kauden hallinta
  • Kauden avaaminen edellisen kauden pohjalta
  • Tuotteiden lisääminen ja poistaminen kaudesta
 • Tuotehallinta
  • Varastopaikat
  • Tuotekansiot
  • Uusi tuote
  • Tuotteen muokkaus ja poistaminen
 • Kirjaukset
  • Uusi kirjaus
  • Kirjauksen muokkaus ja poistaminen
  • Tuotteen siirto toiseen varastoon
  • Korjaukset
 • Raportit
  • Tuotteiden tase
  • Kirjaukset
  • Rehukirjanpito ja eläinryhmät
  • Varastopaikat
  • Tuotekansiot
 • Varmuuskopiointi


Yleistä

Mikä on Tuovi Tuotevirtakirjanpito?

Tuovi Tuotevirtakirjanpidolla seurataan maatilan tuotteiden ja tuotantopanosten liikkeitä sekä varastosaldoja. Eli: mitä tuotteita ostetaan tai tuotetaan itse ja mihin niitä käytetään tai myydään. Ohjelma tuottaa tarvittavat raportit varastojen seurantaan, raportit luomutarkastukseen ja (kotieläintiloilla) rehukirjanpitoon.

Ohjelma toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Microsoft Windows XP sp2, Windows Vista sp2, Windows 7 ja Windows 8. Lisäksi ohjelma tarvitsee Microsoft .NET 4.0 ympäristön ja Windows installerin, jotka asentuvat ohjelman mukana automaattisesti.

Ohjelman asennus ja päivitys

HUOM! Mikäli päivität ohjelmaa, muista ottaa varmuuskopio tallentamistasi tiedoista. Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.
 1. Lataa ohjelma tuovi.fi kotisivuilta ja noudata asennusohjelmassa annettuja ohjeita. 
  • Huom! Tietoturvaohjelmisto voi kysyä varmistusta ohjelman lataamiseen, tai jopa estää sen kokonaan. Muuttamalla käyttämäsi tietoturvaohjelmiston asetuksia, saat ladattua tiedoston. Asetukset ja toimenpiteen riippuvat käyttämästäsi tietoturvaohjelmistosta.
 2. Tuovi Tuotevirtakirjanpito tarvitsee toimiakseen Microsoftin .NET 4.0-ympäristön ja Windows installerin. Asennus-ohjelma asentaa nämä ensin, mikäli niitä ei ole asennettu. Tämän jälkeen asennetaan Tuovi Tuotevirtakirjanpito-ohjelma ja tarvittaessa pyydetään tietokoneen uudelleen käynnistämistä.
  • Jos aiemmin asennettu Tuovi Tuotevirtakirjanpito-ohjelma löytyy, kysytään halutaanko asennusta jatkaa, sillä se poistaa kaikki tallennetut tiedot pysyvästi. Tarvittaessa voit palauttaa tiedot tekemästäsi varmuuskopiosta.
 3. Kun asennus on valmis (ja mahdollinen uudelleen käynnistäminen tehty), löydät ohjelman pikakuvakkeen työpöydältäsi. Ohjelma käynnistyy pikakuvakkeesta. Käyttäessäsi ohjelmaa ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään antamaan Perustiedot ja saamasi lisenssinumero.
 4. Mikäli käytät kokeilulisenssiä voit käyttää ohjelmaa normaalisti ja kaikki toiminnot ovat käytettävissä rajoitetun ajan. Jos myöhemmin haluat täyden version ohjelmasta, sinun tarvitsee vain syöttää uusi lisenssinumero ja käyttö jatkuu katkeamatta.
Siirtyminen kokeilusta maksulliseen versioon / Lisenssinumeron vaihtaminen

Lisenssinumeroa vaihtamalla siirrytään kokeilusta maksulliseen versioon tai lisätään ohjelmaan käyttöaikaa. Ohjelmaan tallennetut tiedot pysyvät muuttumattomina.
 1. Mene ohjelman Perustiedot-ikkunalle.
 2. Paina lisenssinumeron vieressä olevaa Vaihda-painiketta
 3. Anna uuden lisenssin numero ja tallenna
 4. Uusi lisenssi on heti voimassa ja ohjelmaan päivittyy uusi lisenssin voimassaolo-aika
HUOM! On suositeltavaa ottaa varmuuskopio tallentamistasi tiedoista ennen lisenssinumeron vaihtamista. Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.
Perustoiminnot

Perustiedot

Ensimmäisellä käyttökerralla Perustiedot-ikkuna avautuu automaattisesti. Perustiedot ikkunalla täytetään lisenssinumero, nimi-, osoite- ja tilan tiedot sekä tuotantosuunta, tilatunnus ja mahdollinen luomurekisterinumero. 

Kaikkia muita tietoja voidaan myöhemmin muuttaa paitsi tilatunnusta sillä ohjelman lisenssi on tilakohtainen.

Lisenssinumero voidaan vaihtaa lisenssinumeron vieressä olevalla Vaihda-toiminnolla. Uudella lisenssinumerolla jatketaan ohjelman käyttöaikaa tai vaihdetaan kokeilusta täyteen versioon.

Vinkki! Jos tilalla on useampi toimija, voidaan etunimi-kenttään antaa esimerkiksi nimi muodossa "Matti ja Maija".
Nimi-tiedot ja tilatunnus tulostuvat raporteille.

Kun perustiedot on annettu, voi käyttäjä ryhtyä tallentaamaan tilalla olevia tuotteita tai tallentaa kauden tiedot. Suosittelemme ensin kauden tietojen tallentamista. Tuotteiden ja tuotantopanosten lisääminen on ohjelman peruskäyttöä, jota tehdään jatkuvasti. Kauden tallennus tehdään kertaluonteisesti aina satokauden aluksi.
Katso video ohjelman käyttöönotosta: KATSO tästä (avautuu uuteen ikkunaan)


Kauden hallinta

Kauden hallinta-ikkunalla näkyy käytettävissä olevat kausi-vaihtoehdot: kuluvan vuoden kausi (esim. 2015) ja edellisen vuoden kausi (2014). Ohjelmalla siis voidaan tehdä koko edellisen vuoden tuotevirtakirjanpito (tai vaikka edellisestä luomutarkastupäivästä alkaen). On huomoitavaa, että kaudet on tehtävä ajallisessa järjestyksessä. Eli mikäli kuluvan vuoden kausi avataan, ei edelliskautta voi enää tehdä. Samoin, mikäli jatkossa avataan uusi kausi, ei edellistä kautta voi enää muokata.

Esimerkki: On vuoden 2013 tammikuu. Edellinen luomutarkastus on tehty toukokuussa 2012. Käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa:
 1. Tehdään vuoden 2012 tuotevirtakirjanpito alusta
  1. Avataan kausi vuodelle 2012 kauden hallinnassa
  2. Tuotehallinnassa luodaan tuotteet ja kirjaukset vuoden 2012 alusta loppuun saakka, myös se osuus joka on jo luomutarkastettu.
 2. Aloitetaan vuoden 2012 tuotevirtakirjanpito luomutarkastuspäivästä.
  1. Avataan kausi vuodelle 2012
  2. Tuotehallinnassa luodaan tuotteet ja tehdään kirjaukset luomutarkastuspäivästä alkaen vuoden loppuun saakka 
Kun vuoden 2012 kirjanpito on tehty loppuun, avataan kausi vuodelle 2013.

HUOM! Jos kaudessa 2012 havaitaan virhe, sitä ei voi korjata jos kausi 2013 on avattu. Korjauksia voidaan tehdä vain avoinna olevaan kauteen. Lue lisää miten korjauksia tehdään kappaleesta Kirjaukset.


Kauden avaaminen edellisen kauden pohjalta

Uusi kausi voidaan avata edellisen kauden pohjalta, jolloin tähän kauteen liitetyt tuotteet siirretään uuteen kauteen ja luodaan alkuvarasto-kirjaukset tuotteille varastopaikkakohtaisen taseen mukaisesti. Toiminto voi kestää muutaman minuutin, jos tuotteita ja kirjauksia on runsaasti.

HUOM! Ota varmuuskopio ennen uuden kauden avaamista! 
Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.
 1. Paina Avaa kausi 20xx-painiketta
 2. Kysytään varmistusta kauden avaamiseksi
  1. Luo alkuvarastot-painikkeesta jatketaan toimintoa
  2. Luo vain kausi-painikkeesta luodaan vain uusi kausi, mutta tuotteita ei viedä edellisen kauden pohjalta eikä tehdä alkuvarastoja
  3. Peruuta-painikkeesta voi peruuttaa toimenpiteen
 3. Järjestelmä tarkistaa ensin löytyykö tuotteilta negatiivisia taseita varastopaikoista (huom! tuotteen kokonaistase ei voi mennä negatiiviseksi, vaikka yksittäisen varastopaikan tase on plussalla)
  1. Mikäli löytyy negatiivisia taseita varastopaikoista, annetaan ilmoitus. Ilmoituksessa on listattu kaikki ne tuotteet ja varastopaikat, jotka eivät ole kunnossa. Näille tuotteille ei tehdä alkuvarastoja vaan ne täytyy hoitaa käsin tai peruuttaa toiminto ja hoitaa ne kuntoon ennen kauden vaihtoa.
   1. Paina Jatka-painiketta, mikäli haluat jatkaa toimenpidettä
   2. Paina Keskeytä-painiketta keskeyttääksesi toimenpiteen. On suositeltavaa korjata ongelmalliset tuotteet ennen uuden kauden avaamista

    Vinkki! Voit tallentaa ilmoituksen talteen ja tarkastella sitä tekstinkäsittelyohjelmassa (word, notepad, jne).

 4. Järjestelmä ilmoittaa kun uusien alkuvarastojen luonti on päättynyt.


Tuotteiden lisääminen ja poistaminen kaudesta

Tilalla käytettävät tuotteet ja tuotantopanokset vaihtelevat vuosien ja satokausien kuluessa. Satokauteen liittyvät tuotteet näkyvät ikkunalla vasemmalla puolella. Oikealla puolella on tuotteet jotka eivät kuulu, tai niitä ei ole liitetty satokauteen. Kun uusi kausi luodaan edellisen päättyessä, ohjelma kysyy käyttäjältä lisätäänkö edellisen kauden tuotteet uuteen kauteen. Jos kauteen menee joku tuote, jota sinne ei haluta (esimerkiksi siirtymävaiheen tuotteita kun ollaan siirrytty luomuun), voidaan ne poistaa yksitellen "Poista kaudesta"-toiminnolla kyseisen tuotteen kohdalta. Tuotteita voidaan lisätä kesken kauden vapaasti, mutta tuotetta ei voi poistaa kaudesta, jos sille on tehty kirjauksia.Tuotehallinta

Tuotehallinta-ikkunalla tallennetaan tilan tuotteet ja tuotantopanokset. Ikkunalta päästään lisäämään myös tilan varastopaikat ja tuotekansiot. Tuotteet on listattu ikkunalla oletuksena aakkos-järjestyksessä, mutta käyttäjä voi valita sarakkeista muunkin järjestyksen tilapäisesti. Oletuksena ikkunalla näytetään kaikki tuotteet, mutta ikkunalle voidaan hakea tuotteita tuotekansion mukaan.

Varastopaikat

Varastopaikat-ikkunalla luodaan tilalla käytössä olevat varastopaikat. Varastopaikkoja voivat olla hallit, siilot, ladot ynnä muut varastorakennukset. Varastopaikoissa, joissa säilytetään rehuja, tulee noudattaa Eviran ohjeita rehujen varastopaikkojen nimeämisessä ja rehun varastopaikalla tulee olla nimi täsmällisesti, esimerkiksi "Ulkosiilo 11".

Jos varastopaikkaa on käytetty aiemmissa kausissa, ei sen nimeä ei voida muuttaa ettei vanhojen kausien kirjaustiedot muutu. Mutta mikäli varastopaikkassa on kirjauksia vain kuluvassa kaudessa tai ei ollenkaan, voidaan nimeä vielä muuttaa.

Tuotekansiot

Tuotekansioilla järjestellään tuotteita erilaisiin tuoteryhmiin. Ohjelmassa on valmiina yleisimmät tuoteryhmät, mutta omia kansioita voidaan tehdä vapaasti. Rehut ja rehunlisäaineet-kansioissa olevat tuotteet lisätään automaattisesti rehukirjanpitoon. Mikäli oma kansio halutaan lisätä rehukirjanpitoon, merkitään ruksi kyseiseen kohtaan ikkunalla.

Jos tuotekansiossa on tuotteita, joita on käytetty aiemmissa kausissa, sitä ei voi poistaa, muokata tai liittää rehukirjanpitoon. Mutta mikäli kansion tuotteilla on kirjausia vain kuluvassa kaudessa tai ei ollenkaan, voidaan muutoksia vielä tehdä.

Jos tuotteelle ei haluta antaa erityistä kansiota, se voidaan tallentaa Päätaso-kansioon.


Uusi tuote
 1. Paina lisää uusi tuote tai tuotantopanos-painiketta, jolloin ikkuna uuden tuotteen lisämiseen avautuu
 2. Uudelle tuotteelle tallennetaan seuraavat tiedot:
  • Tuotteen nimi (selkeästi)
  • Tarkenne, on vapaaehtoinen lisätieto tuotteesta (esim. varoaika)
  • Tuotekansio
  • Yksikkö (litraa, kappaletta, kiloa, tonnia, jne)
  • Vaihe (siirtymävaihe 1, siirtymävaihe 2, luomu, tavanomainen)
  • Itse tuotettu, merkitään jos omaa tuotantoa
  • Liitä kuluvaan kauteen, jos tuote kuuluu kauden hallinnassa avoinna olevaan kauteen
  • Pidä ikkuna auki uuden syöttämistä varten, jos tallennetaan useampi tuote
 3. Tallenna tiedot.
    Huom! Pakollisia tietoja ovat: Tuotteen nimi, kansio, yksikkö ja vaihe

Tuotteita tallennetaan useita kymmeniä ja samasta tuotteesta voi tulla uusia tuotteita esim. tuore mansikka ja pakaste-mansikka.

Jos rehussa on varoaika, kirjoitetaan se tarkenne-kentään.

Tuotteiden muokkaus ja poistaminen

Tuotteita ei voi muokata tai poistaa, jos niille on tehty kirjauksia kuluvaan tai edellisiin kausiin. Tuotteet, joita voidaan muokata haetaan haku-valinnalla "Muokattavat tuotteet". Jokaisen tuotteen perässä on Muokkaa-toiminto, jolla tuote avataan muokattavaksi.

Tuote poistetaan avaamalla se muokattavaksi ja painamalla Poista-painiketta. Poisto on peruuttamaton.Kirjaukset

Kirjaukset ikkunalla näytetään avatun kauden kirjaukset kirjauksen päivämäärän mukaisesti, uusin kirjaus ylimmäisenä, mutta käyttäjä voi valita sarakkeista toisen järjestyksen tilapäisesti. Ikkunalla näytetään oletuksena kaikki kirjaukset tai voit hakea tietyn kuukauden kirjaukset.
 
Uusi kirjaus

Paina Uusi kirjaus-painiketta, jolloin ikkuna uuden kirjauksen lisäämiseen avautuu:
 1. Valitse ensin tuotekansio, jossa tuote on. Mikäli valitset Kaikki, voi kestää hetken kunnes kauden kaikki tuotteet on haettu.
 2. Tuote alasveto-valikko tulee aktiiviseksi ja tästä voit valita tuotteen, jolle kirjaus tehdään
 3. Päiväys, oletuksena edellisen kirjauksen päiväys. 
  • Jos kirjaus on ensimmäinen, on päiväys 1.1. eikä sitä voi muuttaa.
 4. Selite-alasvetovalikossa on valmiina käytetyimpiä selitteitä mutta kenttään voidaan kirjoittaa vapaata tekstiä
  • Jos kirjaus on ensimmäinen, on selitteenä Alkuvarasto eikä sitä voi muuttaa
  • Jos tallennetaan rehulle "Käytön lopetus", se kirjataan sille päivälle kun rehun käyttö lakkaa (rehuille, joissa on varoaika) 
 5. Laji on joko lisäys tai vähennys. Vaihtuu automaattisesti jos käytetään valmiita selitteitä. Omaa selitettä käytettäessa on valittava itse
 6. Määrä annetaan aina positiivisena lukuna
 7. Varastopaikka on pakollinen tuotteille, jotka ovat rehu-kansioissa. Muutoin voi jättää tyhjäksi, jos varastoa ei seurata kyseisellä tuotteella
 8. Eläinryhmä annetaan, jos rehua on syötetty jollekin eläinryhmälle, esimerkiksi vasikat, lypsylehmät, porsaat, emakot jne.
 9. Tosite tai myyjä/ostaja kenttään merkitään kirjanpidon tositteen numero tai myyjän/ostajan yhteystiedot
 10. Pidä ikkuna auki uuden syöttämistä varten, jos tallennetaan useampi kirjaus
  • Mikäli tämä on ruksittu, näytetään edellisen kirjauksen tiedot tämän ikkunan alareunassa.

Alkuvarasto on tuotteen ensimmäinen kirjaus, jossa annetaan tuotteen määrä satokauden alussa. Kirjaus päivätään aina 1.1. päivälle huolimatta sen hankinta- tai tuotantopäivästä. 

Esimerkki 1. Tilalle ostetaan uutta tuotetta 100 kg 8. heinäkuuta. Luodaan uusi tuote Tuotehallinnassa (ja liitetään tuote kauteen). Kirjaus-ikkunalla kirjataan tuotteelle alkuvarasto määrälle 0 kg. Sen jälkeen tallennetaan kirjaus Osto-selitteellä päivälle 8.7 ja määräksi annetaan 100 kg. Lisäksi annetaan kirjanpidon tositteen numero tai myyjän tiedot tosite-kenttään. 

Esimerkki 2. Tilalla tuotetaan mansikkaa, josta pakastetaan 2000 kg myytäväksi. Tuoremansikasta tehdään kirjaus, jolla poistetaan 2000kg tuore mansikkaa omalla selitteellä "Pakastetaan" ja annetaan lajiksi vähennys. Seuraavaksi luodaan uusi tuote "Pakastemansikka" ja liitetään se kauteen. Kirjaus-ikkunalla tallennetaan Pakastemansikalle alkuvarasto-kirjauksessa määräksi 2000 kg. Selitteeksi voidaan antaa  vapaavalinnainen kuvaava teksti esim. pakastettu 1.7. oma tuotanto. Tulevat myyntitapahtumat kirjataan sitten todelliselle myyntipäivälle tosite/ostaja-tietoineen.

Kirjauksen muokkaus tai poisto

Kirjaus muokataan ja poistetaan valitsemalla kirjausriviltä Muokkaa-toiminto. Toiminnosta avautuu kirjauksen tiedot, jossa tarvittavat muokkaukset tai kirjauksen poisto voidaan tehdä. Muokkauksen tallennuksesssa tarkistetaan ettei tuotteen kokonais- ja varastotase mene miinukselle.

Tuotteen siirto toiseen varastoon

Kun tuotetta siirretään varastosta toiseen on tärkeää vähentää tuotteen määrä pois lähtövarastosta ja sen jälkeen vasta kirjata lisäävä määrä kohdevarastosta. 

Tämän voi tehdä yhdellä kirjauksella kun valitaan kirjauksen selitteeksi: "Varaston siirto toiseen". 

 1. Uuden kirjauksen yhteydessä ohjelma tarjoaa varastopaikaksi edellisen kirjauksen varastopaikkaa. Tarkista onko varastopaikka oikea ja muuta se tarvittaessa.
 2. Valitse Selitteeksi "Varaston siirto toiseen"
 3. Kohdevarastopaikka-valinta avautuu. Anna varastopaikaksi se varastopaikka, minne tuotetta siirretään.
 4. Täytä muut tiedot (määrä, päiväys. jne) ja tallenna.
 5. Ohjelma kaksi kirjausta: ensin poistavan kirjauksen (lähtö)varastopaikkaan ja lisäävän kirjauksen kohdevarastopaikkaan.

Korjaukset

Vanhoja kausia ei tarvitse korjata jälkikäteen eikä niitä pääse muokkamaan jos ajallisesti tuoreempi kausi on avattu. Jos korjauksen tarve on sellainen, että se vaikuttaa kuluvaan kauteen, tehdään korjaus kirjauksella kyseiseen tuotteeseen kuluvaan kauteen. Tilanne voi tulla esimerkiksi vastaan jos vuoden 2012 toukokuussa on tehty luomutarkastus. Sen jälkeen on kirjattu vuosi 2012 loppuun asti ja avattu uusi kausi vuodelle 2013. Kevään kuluessa kuitenkin huomataan, että yksi Osto-kirjaus puuttuu marraskuulta 2012. Puuttunut kirjaus vaikuttaa tuotteen taseeseen, joten korjaus tarvitaan. Tallennetaan päiväykselle 1.1. kirjaus, jonka selitteeseen kirjoitetaan vapaavalinnainen, mutta kuvaava teksti esim. "Korjaus: puuttunut kirjaus 25.11.2012. Osto". 

Ei ole suositeltavaa tehdä korjausta suoraan alkuvarasto-kirjauksen määrään, vaikka näin voidaan menetellä, koska silloin ei välity syytä miksi tase muuttuu siirryttäessä vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Mikäli kuluvaa kautta ei ole ehditty tekemään kuin muutaman kirjauksen verran, voi olla järkevää poistaa kirjaukset ja avata edellinen kausi uudelleen korjausta varten.Raportit

Raportit-ikkunalla voidaan hakea erilaisia raportteja kaikista ohjelmaan tallennetuista kausista ja niitä voi tulostaa. Mikäli haluat raportit PDF-muotoon, on käytettävä erillistä pdf-tulostinta, esim seuraavat ovat ilmaisia ja suomenkielisiä: PDFCreator,doPDF tai Bullzip PDF PrinterKun PDF-tulostin on asennettuna, voit raportin tulostamisessa valita normaalitulostimen sijaan asentamasi PDF-tulostimen. Sinulta kysytään luotavan PDF-tiedoston nimeä ja voit valita kansion (tai USB-tikun), jonne PDF-tiedosto luodaan. Tulostuksen jälkeen PDF-tiedosto on luotu.
Katso videoesittely raporteista:KATSO tästä (avautuu uuteen ikkunaan)
Katso video raportin tulostamisesta:
(PDF/tulostin)
 KATSO tästä (avautuu uuteen ikkunaan)
Tuotteiden tase

Tuotteiden tase-raportti avautuu oletuksena kun raportit-ikkuna avataan. Siinä näytetään kuluvan kauden tuotteiden tase kuluvana päivänä sekä kirjausten lukumäärä. Tase-raporttia voidaan järjestellä tuotteen nimen tai kirjausten lukumäärän mukaisesti. Ikkunalta voidaan piilottaa tuotteet, joilla ei ole kirjauksia.

Kirjaukset

Raportille tulostetaan jokaisen tuotteen kirjaukset kirjauspäivän mukaisessa järjestyksessä. Kirjaus-raportin muoto vastaa Eviran suositusta Tuotevirtakirjanpito-raportille. Mikäli kirjauksia on runsaasti, voi raportin tuottaminen kestää hetken. Raportti-ikkunalla voidaan myös hakea yksittäisen vaiheen tai valittujen tuotteiden kirjaukset.

Kirjausten kooste-raportti (Kooste-valinta ruksittu) koostaa yhteen tuotteen kirjaukset selitteen mukaisesti ja laskee kyseiseen selitteeseen tallennetun määrän, esim. Ostot (5kpl) yhteensä 1352 kg. Kooste-raportilla on ensin lisäävät kirjaukset ja sen jälkeen vähentävät kirjaukset.
Rehukirjanpito

Rehukirjanpidon raportit saadaan tulostumaan oikein kun ollaan huomioitu seuraavat seikat:
 • Tuotteet sijaitsevat Rehu- tai Rehun lisäaineet-kansiossa
 • Jos tuote on itse luodussa kansiossa, on kansio merkitty mukaan rehukirjanpitoon
 • Lisäksi, jos tuotteita tuotetaan tilalla, on ne merkitty "Itse tuotetuiksi"
Rehukirjanpito-raportti noudattelee Eviran mallipohjaa.

A-osaan tulostuu rehuhankinnat tilalle.
B-osaan tulostuu rehuluovutukset tilalta. Tähän osuuteen tulostuvat kaikki vähentävät kirjaukset esim käyttö, ei siis pelkästään myynnit.
C-osuuteen tulostuu tilalla itse tuotettujen rehujen kirjaukset kirjauspäivän mukaisesti.

Rehukirjanpito / Eläinryhmät

Eläinryhmäkohtaisella raportilla voidaan seurata eläinryhmittäin rehukirjanpidossa olevien tuotteiden käyttöä. Raportille tulevat eläinryhmät voidan valita vapaasti. Raportti yhdistää kirjaukset tuotteen ja sen selitteen mukaan, esimerkiksi tuotteen Säiliörehu kirjaukset selitteellä "Ruokinta"-summataan yhteen.

Varastopaikka / Tase

Raportilla voidaan seurata varastopaikan tuotteiden taseita. Yhdessä varastopaikassa voi olla useita tuotteita. Raportiin lasketaan kyseisen tuotteen tase siinä varastopaikassa (joka voi olla eri kuin tuotteen kokonaistase). Tarvittaessa voit piilottaa raportilta varastopaikat, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella.
Kirjaukset, joille ei löydy ollenkaan varastopaikkaa on raportin lopussa omana "varastopaikkana".

Varastopaikka / Kirjaukset

Raportilla voidaan seurata varastopaikaan tehtyjä kirjauksia. Kirjaukset on listattu kirjauksen päivämäärän mukaisesti vanhimmasta alkaen. Tarvittaessa voit piilottaa raportilta varastopaikat, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella. Varastopaikan kirjausraporttiin voidaan valita vain halutut varastopaikat.

Tuotekansio / Tase

Raportilla voidaan seurata tuotekansion tuotteiden taseita. Yhdessä tutoekansiossa voi olla useita tuotteita. Raportiin lasketaan kyseisen tuotteen tase siinä tuotekansiossa (joka voi olla eri kuin tuotteen kokonaistase). Tarvittaessa voit piilottaa raportilta tuotekansiot, joissa tuotteita tällä kaudella.

Tuotekansio Kirjaukset

Raportilla voidaan seurata tuotekansion tuotteille tehtyjä kirjauksia. Kirjaukset on listattu kirjauksen päivämäärän mukaisesti vanhimmasta alkaen. Tarvittaessa voit piilottaa raportilta tuotenkansiot, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella. Tuotekansioiden kirjausraporttiin voidaan valita vain halutut tuotekansiot.


Varmuuskopiointi

Huolehdi tietojesi varmuuskopioinnista säännöllisesti!

Tee varmuuskopiointi seuraavasti: 
 1. Avaa menuvalikkosta Varmuuskopiointi / Tee varmuuskopio-toiminto
 2. Oletuksena varmuuskopiot menevät Omat Tiedostot/TuoviVarmuuskopiot-kansioon. Ikkunalla näytetään tarkka polku kyseiseen kansioon. Esimerkiksi: C:\Documents and Settings\MikkoMallikas\My Documents\TuoviVarmuuskopiot
  • Mikäli haluat varmuuskopion johonkin toiseen paikkaan, esimerkiksi muistitikulle, voit valita uuden kansion "Vaihda kansio"-painikkeesta
 3. Aloita toiminto painamalla Tee Varmuuskopio-painiketta

Palauta varmuuskopiosta seuraavasti:
 1. Avaa menuvalikkosta Varmuuskopiointi / Palauta varmuuskopiosta-toiminto
 2. Ikkunalla näytetään kansio, josta varmuuskopio haetaan. Oletuksena on TuoviVarmuuskopio-kansiosta uusin varmuuskopio.
  • Halutessasi voit valita myös jonkun toisen varmuuskopion. Esimerkiksi, jos olet vienyt muistikulle uusimmat tiedot, täytyy Vaihda kansiota-painikkeella vaihtaa tämä kansio.
 3. Aloita toiminto painamalla Aloita palautus-paininetta
 4. HUOM! Varmuuskopion palautus poistaa kaikki tallennetut tiedot ennen palauttamista ja poisto on peruuttamaton. Jos saat varmuuskopion palautuksessa virheilmoituksia, ota yhteyttä meihin.