Käyttöohjeet

Sisällysluettelo

Yleistä

Perustoiminnot

Yleistä

Mikä on Tuovi Tuotevirtakirjanpito?

Tuovi Tuotevirtakirjanpidolla seurataan maatilan tuotteiden ja tuotantopanosten liikkeitä sekä varastosaldoja. Eli: mitä tuotteita ostetaan tai tuotetaan itse ja mihin niitä käytetään tai myydään. Ohjelma tuottaa tarvittavat raportit varastojen seurantaan, raportit luomutarkastukseen ja (kotieläintiloilla) rehukirjanpitoon.

Ohjelma toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Microsoft Windows XP sp2, Windows Vista sp2, Windows 7 ja Windows 8. Lisäksi ohjelma tarvitsee Microsoft .NET 4.0 ympäristön ja Windows installerin, jotka asentuvat ohjelman mukana automaattisesti.

Ohjelman asennus ja päivitys

HUOM! Mikäli päivität ohjelmaa, muista ottaa varmuuskopio tallentamistasi tiedoista. Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.

Siirtyminen kokeilusta maksulliseen versioon / Lisenssinumeron vaihtaminen

Lisenssinumeroa vaihtamalla siirrytään kokeilusta maksulliseen versioon tai lisätään ohjelmaan käyttöaikaa. Ohjelmaan tallennetut tiedot pysyvät muuttumattomina.

HUOM! On suositeltavaa ottaa varmuuskopio tallentamistasi tiedoista ennen lisenssinumeron vaihtamista. Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.

Takaisin sisällysluetteloon

Perustoiminnot

Perustiedot

Ensimmäisellä käyttökerralla Perustiedot-ikkuna avautuu automaattisesti. Perustiedot ikkunalla täytetään lisenssinumero, nimi-, osoite- ja tilan tiedot sekä tuotantosuunta, tilatunnus ja mahdollinen luomurekisterinumero. 

Kaikkia muita tietoja voidaan myöhemmin muuttaa paitsi tilatunnusta sillä ohjelman lisenssi on tilakohtainen.

Lisenssinumero voidaan vaihtaa lisenssinumeron vieressä olevalla Vaihda-toiminnolla. Uudella lisenssinumerolla jatketaan ohjelman käyttöaikaa tai vaihdetaan kokeilusta täyteen versioon.

Vinkki! Jos tilalla on useampi toimija, voidaan etunimi-kenttään antaa esimerkiksi nimi muodossa "Matti ja Maija".

Nimi-tiedot ja tilatunnus tulostuvat raporteille.

Kun perustiedot on annettu, voi käyttäjä ryhtyä tallentaamaan tilalla olevia tuotteita tai tallentaa kauden tiedot. Suosittelemme ensin kauden tietojen tallentamista. Tuotteiden ja tuotantopanosten lisääminen on ohjelman peruskäyttöä, jota tehdään jatkuvasti. Kauden tallennus tehdään kertaluonteisesti aina satokauden aluksi.

Katso video ohjelman käyttöönotosta:

Takaisin sisällysluetteloon

Kauden hallinta

Kauden hallinta-ikkunalla näkyy käytettävissä olevat kausi-vaihtoehdot: kuluvan vuoden kausi (esim. 2015) ja edellisen vuoden kausi (2014). Ohjelmalla siis voidaan tehdä koko edellisen vuoden tuotevirtakirjanpito (tai vaikka edellisestä luomutarkastupäivästä alkaen). On huomoitavaa, että kaudet on tehtävä ajallisessa järjestyksessä. Eli mikäli kuluvan vuoden kausi avataan, ei edelliskautta voi enää tehdä. Samoin, mikäli jatkossa avataan uusi kausi, ei edellistä kautta voi enää muokata.

Esimerkki: On vuoden 2013 tammikuu. Edellinen luomutarkastus on tehty toukokuussa 2012. Käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa:

Kun vuoden 2012 kirjanpito on tehty loppuun, avataan kausi vuodelle 2013.

HUOM! Jos kaudessa 2012 havaitaan virhe, sitä ei voi korjata jos kausi 2013 on avattu. Korjauksia voidaan tehdä vain avoinna olevaan kauteen. Lue lisää miten korjauksia tehdään kappaleesta Kirjaukset.

Kauden avaaminen edellisen kauden pohjalta

Uusi kausi voidaan avata edellisen kauden pohjalta, jolloin tähän kauteen liitetyt tuotteet siirretään uuteen kauteen ja luodaan alkuvarasto-kirjaukset tuotteille varastopaikkakohtaisen taseen mukaisesti. Toiminto voi kestää muutaman minuutin, jos tuotteita ja kirjauksia on runsaasti.

HUOM! Ota varmuuskopio ennen uuden kauden avaamista! Lisätietoa kappaleessa Varmuuskopiointi.

Tuotteiden lisääminen ja poistaminen kaudesta

Tilalla käytettävät tuotteet ja tuotantopanokset vaihtelevat vuosien ja satokausien kuluessa. Satokauteen liittyvät tuotteet näkyvät ikkunalla vasemmalla puolella. Oikealla puolella on tuotteet jotka eivät kuulu, tai niitä ei ole liitetty satokauteen. Kun uusi kausi luodaan edellisen päättyessä, ohjelma kysyy käyttäjältä lisätäänkö edellisen kauden tuotteet uuteen kauteen. Jos kauteen menee joku tuote, jota sinne ei haluta (esimerkiksi siirtymävaiheen tuotteita kun ollaan siirrytty luomuun), voidaan ne poistaa yksitellen "Poista kaudesta"-toiminnolla kyseisen tuotteen kohdalta. Tuotteita voidaan lisätä kesken kauden vapaasti, mutta tuotetta ei voi poistaa kaudesta, jos sille on tehty kirjauksia.

Takaisin sisällysluetteloon

Tuotehallinta

Tuotehallinta-ikkunalla tallennetaan tilan tuotteet ja tuotantopanokset. Ikkunalta päästään lisäämään myös tilan varastopaikat ja tuotekansiot. Tuotteet on listattu ikkunalla oletuksena aakkos-järjestyksessä, mutta käyttäjä voi valita sarakkeista muunkin järjestyksen tilapäisesti. Oletuksena ikkunalla näytetään kaikki tuotteet, mutta ikkunalle voidaan hakea tuotteita tuotekansion mukaan.

Varastopaikat

Varastopaikat-ikkunalla luodaan tilalla käytössä olevat varastopaikat. Varastopaikkoja voivat olla hallit, siilot, ladot ynnä muut varastorakennukset. Varastopaikoissa, joissa säilytetään rehuja, tulee noudattaa Eviran ohjeita rehujen varastopaikkojen nimeämisessä ja rehun varastopaikalla tulee olla nimi täsmällisesti, esimerkiksi "Ulkosiilo 11".

Jos varastopaikkaa on käytetty aiemmissa kausissa, ei sen nimeä ei voida muuttaa ettei vanhojen kausien kirjaustiedot muutu. Mutta mikäli varastopaikkassa on kirjauksia vain kuluvassa kaudessa tai ei ollenkaan, voidaan nimeä vielä muuttaa.

Tuotekansiot

Tuotekansioilla järjestellään tuotteita erilaisiin tuoteryhmiin. Ohjelmassa on valmiina yleisimmät tuoteryhmät, mutta omia kansioita voidaan tehdä vapaasti. Rehut ja rehunlisäaineet-kansioissa olevat tuotteet lisätään automaattisesti rehukirjanpitoon. Mikäli oma kansio halutaan lisätä rehukirjanpitoon, merkitään ruksi kyseiseen kohtaan ikkunalla.

Jos tuotekansiossa on tuotteita, joita on käytetty aiemmissa kausissa, sitä ei voi poistaa, muokata tai liittää rehukirjanpitoon. Mutta mikäli kansion tuotteilla on kirjausia vain kuluvassa kaudessa tai ei ollenkaan, voidaan muutoksia vielä tehdä.

Jos tuotteelle ei haluta antaa erityistä kansiota, se voidaan tallentaa Päätaso-kansioon.

Uusi tuote

    Huom! Pakollisia tietoja ovat: Tuotteen nimi, kansio, yksikkö ja vaihe

Tuotteita tallennetaan useita kymmeniä ja samasta tuotteesta voi tulla uusia tuotteita esim. tuore mansikka ja pakaste-mansikka.

Jos rehussa on varoaika, kirjoitetaan se tarkenne-kentään.

Tuotteiden muokkaus ja poistaminen

Tuotteita ei voi muokata tai poistaa, jos niille on tehty kirjauksia kuluvaan tai edellisiin kausiin. Tuotteet, joita voidaan muokata haetaan haku-valinnalla "Muokattavat tuotteet". Jokaisen tuotteen perässä on Muokkaa-toiminto, jolla tuote avataan muokattavaksi.

Tuote poistetaan avaamalla se muokattavaksi ja painamalla Poista-painiketta. Poisto on peruuttamaton.

Takaisin sisällysluetteloon

Kirjaukset

Kirjaukset ikkunalla näytetään avatun kauden kirjaukset kirjauksen päivämäärän mukaisesti, uusin kirjaus ylimmäisenä, mutta käyttäjä voi valita sarakkeista toisen järjestyksen tilapäisesti. Ikkunalla näytetään oletuksena kaikki kirjaukset tai voit hakea tietyn kuukauden kirjaukset.

 

Uusi kirjaus

Paina Uusi kirjaus-painiketta, jolloin ikkuna uuden kirjauksen lisäämiseen avautuu:

Alkuvarasto on tuotteen ensimmäinen kirjaus, jossa annetaan tuotteen määrä satokauden alussa. Kirjaus päivätään aina 1.1. päivälle huolimatta sen hankinta- tai tuotantopäivästä. 

Esimerkki 1. Tilalle ostetaan uutta tuotetta 100 kg 8. heinäkuuta. Luodaan uusi tuote Tuotehallinnassa (ja liitetään tuote kauteen). Kirjaus-ikkunalla kirjataan tuotteelle alkuvarasto määrälle 0 kg. Sen jälkeen tallennetaan kirjaus Osto-selitteellä päivälle 8.7 ja määräksi annetaan 100 kg. Lisäksi annetaan kirjanpidon tositteen numero tai myyjän tiedot tosite-kenttään. 

Esimerkki 2. Tilalla tuotetaan mansikkaa, josta pakastetaan 2000 kg myytäväksi. Tuoremansikasta tehdään kirjaus, jolla poistetaan 2000kg tuore mansikkaa omalla selitteellä "Pakastetaan" ja annetaan lajiksi vähennys. Seuraavaksi luodaan uusi tuote "Pakastemansikka" ja liitetään se kauteen. Kirjaus-ikkunalla tallennetaan Pakastemansikalle alkuvarasto-kirjauksessa määräksi 2000 kg. Selitteeksi voidaan antaa  vapaavalinnainen kuvaava teksti esim. pakastettu 1.7. oma tuotanto. Tulevat myyntitapahtumat kirjataan sitten todelliselle myyntipäivälle tosite/ostaja-tietoineen.

Kirjauksen muokkaus tai poisto

Kirjaus muokataan ja poistetaan valitsemalla kirjausriviltä Muokkaa-toiminto. Toiminnosta avautuu kirjauksen tiedot, jossa tarvittavat muokkaukset tai kirjauksen poisto voidaan tehdä. Muokkauksen tallennuksesssa tarkistetaan ettei tuotteen kokonais- ja varastotase mene miinukselle.

Tuotteen siirto toiseen varastoon

Kun tuotetta siirretään varastosta toiseen on tärkeää vähentää tuotteen määrä pois lähtövarastosta ja sen jälkeen vasta kirjata lisäävä määrä kohdevarastosta. 

Tämän voi tehdä yhdellä kirjauksella kun valitaan kirjauksen selitteeksi: "Varaston siirto toiseen". 

Korjaukset

Vanhoja kausia ei tarvitse korjata jälkikäteen eikä niitä pääse muokkamaan jos ajallisesti tuoreempi kausi on avattu. Jos korjauksen tarve on sellainen, että se vaikuttaa kuluvaan kauteen, tehdään korjaus kirjauksella kyseiseen tuotteeseen kuluvaan kauteen. Tilanne voi tulla esimerkiksi vastaan jos vuoden 2012 toukokuussa on tehty luomutarkastus. Sen jälkeen on kirjattu vuosi 2012 loppuun asti ja avattu uusi kausi vuodelle 2013. Kevään kuluessa kuitenkin huomataan, että yksi Osto-kirjaus puuttuu marraskuulta 2012. Puuttunut kirjaus vaikuttaa tuotteen taseeseen, joten korjaus tarvitaan. Tallennetaan päiväykselle 1.1. kirjaus, jonka selitteeseen kirjoitetaan vapaavalinnainen, mutta kuvaava teksti esim. "Korjaus: puuttunut kirjaus 25.11.2012. Osto". 

Ei ole suositeltavaa tehdä korjausta suoraan alkuvarasto-kirjauksen määrään, vaikka näin voidaan menetellä, koska silloin ei välity syytä miksi tase muuttuu siirryttäessä vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Mikäli kuluvaa kautta ei ole ehditty tekemään kuin muutaman kirjauksen verran, voi olla järkevää poistaa kirjaukset ja avata edellinen kausi uudelleen korjausta varten.

Takaisin sisällysluetteloon

Raportit

Raportit-ikkunalla voidaan hakea erilaisia raportteja kaikista ohjelmaan tallennetuista kausista ja niitä voi tulostaa. Mikäli haluat raportit PDF-muotoon, on käytettävä erillistä pdf-tulostinta, esim seuraavat ovat ilmaisia ja suomenkielisiä: PDFCreator,doPDF tai Bullzip PDF Printer. Kun PDF-tulostin on asennettuna, voit raportin tulostamisessa valita normaalitulostimen sijaan asentamasi PDF-tulostimen. Sinulta kysytään luotavan PDF-tiedoston nimeä ja voit valita kansion (tai USB-tikun), jonne PDF-tiedosto luodaan. Tulostuksen jälkeen PDF-tiedosto on luotu.

Katso videoesittely raporteista:


Katso video raportin tulostamisesta:

(PDF/tulostin)

Tuotteiden tase

Tuotteiden tase-raportti avautuu oletuksena kun raportit-ikkuna avataan. Siinä näytetään kuluvan kauden tuotteiden tase kuluvana päivänä sekä kirjausten lukumäärä. Tase-raporttia voidaan järjestellä tuotteen nimen tai kirjausten lukumäärän mukaisesti. Ikkunalta voidaan piilottaa tuotteet, joilla ei ole kirjauksia.

Kirjaukset

Raportille tulostetaan jokaisen tuotteen kirjaukset kirjauspäivän mukaisessa järjestyksessä. Kirjaus-raportin muoto vastaa Eviran suositusta Tuotevirtakirjanpito-raportille. Mikäli kirjauksia on runsaasti, voi raportin tuottaminen kestää hetken. Raportti-ikkunalla voidaan myös hakea yksittäisen vaiheen tai valittujen tuotteiden kirjaukset.

Kirjausten kooste-raportti (Kooste-valinta ruksittu) koostaa yhteen tuotteen kirjaukset selitteen mukaisesti ja laskee kyseiseen selitteeseen tallennetun määrän, esim. Ostot (5kpl) yhteensä 1352 kg. Kooste-raportilla on ensin lisäävät kirjaukset ja sen jälkeen vähentävät kirjaukset.

Rehukirjanpito

Rehukirjanpidon raportit saadaan tulostumaan oikein kun ollaan huomioitu seuraavat seikat:

Rehukirjanpito-raportti noudattelee Eviran mallipohjaa.

A-osaan tulostuu rehuhankinnat tilalle.

B-osaan tulostuu rehuluovutukset tilalta. Tähän osuuteen tulostuvat kaikki vähentävät kirjaukset esim käyttö, ei siis pelkästään myynnit.

C-osuuteen tulostuu tilalla itse tuotettujen rehujen kirjaukset kirjauspäivän mukaisesti.

Rehukirjanpito / Eläinryhmät

Eläinryhmäkohtaisella raportilla voidaan seurata eläinryhmittäin rehukirjanpidossa olevien tuotteiden käyttöä. Raportille tulevat eläinryhmät voidan valita vapaasti. Raportti yhdistää kirjaukset tuotteen ja sen selitteen mukaan, esimerkiksi tuotteen Säiliörehu kirjaukset selitteellä "Ruokinta"-summataan yhteen.

Varastopaikka / Tase

Raportilla voidaan seurata varastopaikan tuotteiden taseita. Yhdessä varastopaikassa voi olla useita tuotteita. Raportiin lasketaan kyseisen tuotteen tase siinä varastopaikassa (joka voi olla eri kuin tuotteen kokonaistase). Tarvittaessa voit piilottaa raportilta varastopaikat, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella.

Kirjaukset, joille ei löydy ollenkaan varastopaikkaa on raportin lopussa omana "varastopaikkana".

Varastopaikka / Kirjaukset

Raportilla voidaan seurata varastopaikaan tehtyjä kirjauksia. Kirjaukset on listattu kirjauksen päivämäärän mukaisesti vanhimmasta alkaen. Tarvittaessa voit piilottaa raportilta varastopaikat, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella. Varastopaikan kirjausraporttiin voidaan valita vain halutut varastopaikat.

Tuotekansio / Tase

Raportilla voidaan seurata tuotekansion tuotteiden taseita. Yhdessä tutoekansiossa voi olla useita tuotteita. Raportiin lasketaan kyseisen tuotteen tase siinä tuotekansiossa (joka voi olla eri kuin tuotteen kokonaistase). Tarvittaessa voit piilottaa raportilta tuotekansiot, joissa tuotteita tällä kaudella.

Tuotekansio / Kirjaukset

Raportilla voidaan seurata tuotekansion tuotteille tehtyjä kirjauksia. Kirjaukset on listattu kirjauksen päivämäärän mukaisesti vanhimmasta alkaen. Tarvittaessa voit piilottaa raportilta tuotenkansiot, joissa ei ole kirjauksia tai tuotteita tällä kaudella. Tuotekansioiden kirjausraporttiin voidaan valita vain halutut tuotekansiot.

Takaisin sisällysluetteloon

Varmuuskopiointi

Huolehdi tietojesi varmuuskopioinnista säännöllisesti!

Tee varmuuskopiointi seuraavasti: 

Palauta varmuuskopiosta seuraavasti:

Takaisin sisällysluetteloon